Select Type
EXCAVATOR


  Select Series

EARLY CRAWLER EXCAVATORS EXCAVATOR-5 JS TRACKED EXCAVATORS JS WHEELED EXCAVATORS
MINI CRAWLER EXCAVATOR


  Select Model

814 Super
820D
805B 805B Turbo
806B 806C 807B
807C
812 Super 812-Super 814 Super
814S-R'Master 814 Super 814S R'Master 816 Super
816-Super 818 Super
818-S R'Master 818-Super 818S R'Master
820 Super 820-Super 820D 822 Super


모 델 명   부품 번호   동영상 자료  
외륜 치수   내륜 치수   전체 높이  
외륜 홀수   내륜 홀수   기 어 수  

견 적 의 뢰
*대리점 선택
 *모델명 수량  
*고객성명
*연락처
*팩스
 *이메일
의뢰내용


 
 
 
 
(주) 한중 R&B | 서울시 영등포구 문래로55 (문래동6가 12번지) | TEL : 02-2616-6208 | FAX : 02-2611-6209 | | e-mail : hjb@hjbearing.co.kr |